About application

  • Přihlašovací údaje jsou stejné jako do výkazu práce
  • Pro nahrání souboru uživatelem, který není ze SEA, je nutné vytvořit pozvánku
  • Lze nahrát soubor maximálně o velikosti 3,13 GB
  • Doba uchování souboru je (dnů): 14
  • Doba platnosti pozvánky je (dnů): 1